https://www.thehousista.com/ Çocuk Kitapları Resimlemede Karakter Yaratma – Yüksek Lisans Tezi – 2006 – Özge MARDİ BAYAR

Özge MARDİ BAYAR

Çocuk Kitapları Resimlemede Karakter Yaratma – Yüksek Lisans Tezi – 2006

2006 yılında Dokuz Eylül Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde  yazdığım “Çocuk Kitapları Resimlemede Karakter Yaratma” adlı  – Yüksek Lisans Tezimi buradan okuyabilirsiniz. 

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/189790%20cocuk%20kitapları.pdf

 

Özet

“Çocuk Kitapları Resimlemede Karakter Yaratma” isimli araştırmanın konusu, çocuk kitapları illüstrasyonlardaki karakterlerin yaratılırken, illüstrasyon sanatçısının nasıl bir yol izlenmesi gerektiğidir. Bu konuyla ilgili olarak karakter yaratma, ünlü masal karakterleri incelenerek özgün bir “Keloğlan Karakteri” denemesidir.

Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde illüstrasyon sanatı genel anlamda tanımlanırken, gelişim süreci içinde geçirdiği aşamalar ele alınmıştır. İllüstrasyonun yazılı kaynaklardaki işlevi ve evrimine de bu bölümde yer verilmiştir.

İkinci bölümde, çocuk kitaplarının tanımı, çocuk ve kitap ilişkisi konusu içinde 0-6 yaş çocuğun kitaplara olan ilgisi ve bununla birlikte 7-11 yaşçocuğun kitaplara olan ilgisinden söz edilmektedir. Daha sonra çocuk kitaplarının evrimi konusu içinde dünyada resimli çocuk kitapları evrimi ve Türkiye’de resimli çocuk kitapları evrimi olarak ele alınmıştır. Bu bölümün son kısmında illüstrasyon ve çocuk kitabı ilişkisi bağlamı üzerinde durulmuştur.

Üçüncü bölümde ise çocuk kitapları resimlerinde karakter nedir? sorusunun yanıtları bulunmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte ünlü karakterler yabancı ve yerli olmak üzere iki bölümde incelenerek farklı illüstrasyon sanatçılarının resimlediği karakterler hakkında eleştirilerde bulunulmaktadır. Daha sonra karakter yaratmanın önemi kısmında illüstrasyon sanatçısına yol gösterebilecek karakter özelliklerinin ayrıntılarına değinilmektedir. Görsel açıdan karakter yaratma teknikleri ve örnekleri ise resimlenecek sahnenin seçiminden karakter eskiz aşaması, teknik seçimine ve renk seçiminden, kompozisyon bütününe kadar ele alınmıştır. Bu bağlamda özgün illüstrasyon karakterlerinde duyulan gereklilik ve tasarımcının işlevleri saptanmıştır. Daha sonraki kısımda araştırmanın amacı “Çocuk Kitapları Resimlemede Karakter Yaratma” doğrultusunda “Keloğlan Masalları” için “Keloğlan Karakteri” yaratılması aşamasını içermektedir. Yapılan araştırmada “Keloğlan karakteri” araştırmada üzerinde durulan aşamalar dikkate alınarak resimlenmiştir.

Abstract 

The subject of “Creating Character in Child Books” is what kind of road must be followed by the artist while the characters are created in illsutrations of child books. To create a character while becoming related with this subject is an essay of “Keloğlan Character” by scrutinizing famous tale characters.

Investigation comprised from three chapters. In the first chapter; while the illustration art is defined, phases in the development process are taken up. The evaulation and function of the illustration at the written sources are given in this chapter.

In the second chapter, the defination of Child Books, the interest of 0-6 year old children to books inside the subject “Child and Book Relation”, in additon to this; the interest of 7-11 year old children to books are mentioned. Afterwards, evaulation of illustrated child books in the world and Turkey are also taken up inside the subject of evaluation of Child Books. At the end of this chapter, relation between the illustration and child books are emphasized.

In the third chapter, answer of the question “what is character in Character Subject” is tried to find. However; famous characters are investigated in two chapters as local and foreign ones and some criticism are made for the characters which are illustrated by different illustration artists. After this, it’s touched on the details of character specialties which can be guide for the illustration artist in the character creation chapter. In the chapter “Samples and Techniques of Character Creation by visual angle”, character sketch stage is mentioned from the selection of set, technique and colour to the whole selection of composition. In this sense, functions of designers and

xiii

requirements of original illustration characters are determined. In the following chapter, the aim of investigation includes the creation stage of “Keloğlan Character” for “Keloğlan Tales” in the direction of “To create characters in illustration of child books”. “Keloğlan character” is illustrated in derence to the specialities of investigation which is most delibrated.

Post a Comment